Kullanıcı Sözleşmesi


NOTACİNİ WEB SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1. Ürün ve hizmetler, https://www.notacinipazaryeri.com adresinde yer alan web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden, Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Underen Apartmanı 6/13 Kadıköy-İstanbul adresinde yerleşik Notacini Sanat Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Notacini”) tarafından sunulmaktadır.   

 

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Web Sitesi’nden faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

 

1.3. Sözleşme kapsamında Notacini ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.   

 

2. Sözleşme’nin Konusu

Web Sitesi, Notacini tarafından yönetilen ve Notacini ile Üye İşyeri Sözleşmesi’ni akdetmiş olan üye işyerlerine (“Üye İşyeri”) Kullanıcılar’a müzik alanında ürün ve hizmetleri (“Ürün”) bir ücret karşılığında sunma imkânı veren bir satış platformudur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden ve Web Sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer ve üyelik süresince yürürlükte kalır.

 

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Web Sitesi’nden faydalanmak için Notacini tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Web Sitesi ya da Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanılamamasından Notacini sorumlu değildir.    

3.2. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Notacini’ne bildirecektir.

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.4. Kullanıcı Web Sitesi’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Web Sitesi’nde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Web Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.5. Web Sitesi’nde bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Notacini’ne aittir. Web Sitesi’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Web Sitesi’nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web Sitesi dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Web Sitesi’ne ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Web Sitesi’ne bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Web Sitesi’nde yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Web Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Web Sitesi, Notacini ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Web Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Notacini sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.6. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Web Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.7. Notacini’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Web Sitesi üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Web Sitesi’ni yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Notacini tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Web Sitesi’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.8. Web Sitesi’nin kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Web Sitesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Notacini, Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Notacini’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.     

 

4. Web Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetlere İlişkin Koşullar

4.1. Web Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin tarafı münhasıran Kullanıcı ve Üye İşyeri olup Notacini, yalnızca söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Kullanıcılar, Web Sitesi’nde Üye İşyeri tarafından siparişe konu edilen Ürünler’in ayıplı olup olmaması, içeriği, teslim alınma zamanları, listelenmesi yahut satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, Üye İşyeri’nin Ürünler’e ilişkin yaptığı yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere Ürünler ile ilgili hiçbir konu hakkında Notacini’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Notacini’nin herhangi bir şekilde Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin tarafı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin tarafı olarak gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Notacini, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Web Sitesi üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup Notacini tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.   

4.2. Kullanıcı, Üye İşyeri tarafından Web Sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünler’in Üye İşyeri’nin gündelik iş akışına göre belirlendiğini ve Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımı boyunca düzenli Ürün temininin garanti edilmediğini kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı, sipariş konusu Ürün bedelini Web Sitesi üzerinden ödeyecektir. Notacini, ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışacak ve Ürün bedelini, Kullanıcı’dan Web Sitesi üzerinden verdiği sipariş esnasında tahsil edecektir. Kullanıcı, Ürün bedelini Web Sitesi üzerinden ödememesi halinde, siparişin tamamlanmamış olarak kabul edileceğini ve sipariş konusu Ürün’ün farklı bir Kullanıcı’ya satılabileceğini kabul ve beyan eder. Tamamlanan bir sipariş, değiştirilemez veya iptali talep edilemez.

4.4. Ürün bedelinin ödenmesi kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Notacini nezdinde saklanmamaktadır. Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri, bu yönde onay vermeleri halinde, Notacini’nin bu hususta hizmet aldığı üçüncü kişi firmalarca saklanacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Notacini’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.5. Kullanıcılar’a Web Sitesi üzerinden Üye İşyerleri’ni ve sunulan hizmetleri puanlama ve yorumlama imkânı tanınacaktır. Kullanıcı, Notacini’nin ilgili yorum ve değerlendirmeler üzerinde yayımlama veya yayımlamama dahil fikri mülkiyet hakları ve tüm sair hakların Notacini’ne ait olduğunu kabul eder.

4.6. Kullanıcılar Üye İşyeri’ne ilişkin tüm taleplerini ve ilgili mevzuattan doğan haklarını doğrudan sunulan hizmetin karşı tarafı olan Üye İşyeri’ne iletecektir. Taraflar, aralarındaki işlemin aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında “mesafeli sözleşme”ye konu olacağını, sipariş işleminin tamamlanması için Kullanıcı’nın, Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında düzenlenmiş olan Mesafeli Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini ve bu kapsamda Notacini’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler.    

4.7. Kullanıcı, Üye İşyerleri ile Web Sitesi dışındaki bir kanaldan, Notacini’ni aradan çıkararak Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini Notacini’ni aradan çıkararak Web Sitesi dışında tamamlamayacağını ya da Üye İşyerleri’ni bu yönde teşvik edici hareketlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Notacini’nin belirli bir Kullanıcı için birden fazla kereler tekrarlanan işlem iptalleri veya sair nedenlerle Notacini’ni aradan çıkararak işlem gerçekleştirdiğine ilişkin şüphesi oluşması ya da herhangi bir şekilde bu durumun tespit edilmesi halinde, Notacini kendi takdirine bağlı olarak ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilecek ya da sonlandırabilecektir.

 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Notacini, Web Sitesi’ne girilmesi, Web Sitesi’nin ya da Web Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Web Sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Notacini, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi’ne ya da link verilen sitelere girilmesi, Web Sitesi’nin kullanılması ile Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Notacini’nin her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.2. Kullanıcı, Web Sitesi’nde paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Notacini’nin Web Sitesi üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Notacini’nin sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.   

5.3. KULLANICI’NIN WEB SİTESİ’Nİ KULLANMASI, HİZMETLERDEN YARARLANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, WEB SİTESİ’NİN KULLANIMI, ÜRÜNLERE VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HİZMETLER KAPSAMINDA KULLANICI VE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDEN ŞİRKET’İN SORUMLU OLMADIĞINI, ŞİRKET’İN ÜRÜNLER’İN KALİTESİNE, İÇERİĞİNE, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN WEB SİTESİ’NİN KULLANIMI VE ÜRÜNLER’İN SATIN ALINMASI NETİCESİNDE YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. WEB SİTESİ VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR.    

5.4. Notacini, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Notacini’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.   

5.5. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden Notacini’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Notacini’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.6. Kullanıcı, Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Notacini’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Web Sitesi’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.7. Kullanıcı, Notacini’nin Web Sitesi’ne virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Web Sitesi’nden yahut Web Sitesi’ne bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Notacini işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Web Sitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın sipariş işlemlerini Notacini’ni aradan çıkararak tamamlaması yahut buna yönelik eylemler gerçekleştirmesi, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ndeki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle Notacini, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Notacini’nden herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.2. Notacini dilediği zamanda Web Sitesi’ni ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

Ürünün Ödemesini Yapın Ödemeniz, siz ürüne onay verene kadar notacini.com'un güvenli havuz hesabında tutulur.
Satıcı Ürünü Kargolasın Ödemeniz ardından satıcı, ürünü kargoya verir.
Ürüne Onay Verin Teslim aldığınız ürünü inceler anlatıldığı gibi ise onay verirsiniz.
Paranız Satıcıya Aktarılsın Onayınız ile paranız havuz hesaptan satıcıya aktarılır.
iyzico

Notacini Pazaryeri © 2021 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır